Tim Penggerak PKK Kelurahan

  • Dibaca: 515 Pengunjung

DAFTAR NAMA PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN SEMARAPURA KLOD

MASA BHAKTI TAHUN 2011 -2016

 

NO

N A M A

PENDIDIKAN

ALAMAT

BANJAR LINGKUNGAN

1

NY. KERTI SUKADA

SLTA

Br Pegulingan

Kemoning Kaja

2

NY. SUCIATI ALI SUDIBIA

SLTA

Br Kemoning

Kemoning Kaja

3

NY. RINTI SUDARNA

D III

Br Sari

Kemoning Kaja

4

NY. SWAMI DUANAYASA

SLTA

Br pegulingan

Kemoning Kaja

5

NI NENGAH SUKARI

SLTA

Br pegulingan

Kemoning Kaja

6

NY. RUSMINI SUKADANA

D III

Br Atu

Kemoning Klod

7

NY. SUCIATI BUDIASA

SLTA

Br sari

Kemoning Kaja

8

NY. DASTRI SUWIRTA

D III

Br pegulingan

Kemoning Kaja

9

NY. SUANARI PRAMAYASA

SLTA

Br atu

Kemoning Klod

10

NY. YASNI ASTUTI SUDARMA

D II

Br Kemoning

Kemoning Kaja

11

NY. YULIARTINI YUDIARTA

SLTA

Br Atu

Kemoning Klod

12

NY. SUGIANI WIDIARSA

SLTA

Br Dlodtiti

Kemoning Klod

13

NY. RUSMIATI PUTRA WIDIANA

SLTA

Lc Umalemek

Kemoning Klod

14

NY. PARTINI OKA

S1

Br Kemoning

Kemoning Kaja

15

NY.NENY INDRIYANI PRAMARTHA

SLTA

Pekandelan Kaler

Pekandelan

16

NY. NILAWATI ASTIKA

SLTA

Pekandelan Kaler

Pekandelan

17

NY. KASJANI RAKA

SLTA

Pekandelan Kaler

Pekandelan

18

NY. WIDIANTARI ADNYANA

SLTA

Pekandelan Klod

Pekandelan

19

NY. SIWALATRI LILIR

S1

Br Bajing

Pekandelan

20

NY. KUNDRI SUDIARTA

SLTA

Br Mergan

Pekandelan

21

NY. MANIK WIPANTARI ARSANA

SLTA

Br Ayung

Galiran

22

NY. ARI RATNANINGSIH SANTIAWAN

SLTA

Br Pande Galiran

Galiran

23

NY.ETA ANGGRENI  ARDIKA

SLTA

Br Pande Galiran

Galiran

24

NI LUH KOMANG ARDANI

SLTA

Br Pande Galiran

Galiran

25

NY. LATRI SUWIRTA

SLTA

Br Mergan

Galiran

  • Dibaca: 515 Pengunjung